Opracowanie treści i foto: Włodzimierz Jankowski
Najstarsza wzmianka o kościele w Pucku pochodzi z 1283 roku. Mimo późniejszej rozbudowy i zmian od początku nosi on Wezwanie św. Piotra i Pawła. Na odpust swych Patronów ściągają tu łodziami rybacy z całego półwyspu oraz piesze pielgrzymki z całej okolicy. Dzięki licznym fundacjom zamożnych dobroczyńców kościół stał się skarbnicą bogatego wyposażenia i sprzętów liturgicznych. Dwa z trzech używanych dzwonów są gotyckie.

Historia i kultura
Religia - Kult religijny Kaszub Narodowych

Chrześcijaństwo zostało wprowadzone tutaj przez pierwszych Piastów i mieszkańcy tych ziem są dziś ludźmi głęboko do swej wiary przywiązanymi. Pierwsze kościoły pojawiły się na tym terenie dość dawno: w poł. XIII w. w Żarnowcu, w XIV w - w Pucku, w XV w. w Swarzewie i w Helu. Klasztor i kościół w Żarnowcu należał początkowo do sióstr cysterek, znanych jako wierne Polsce panny żarnowieckie i twórczynie haftu kaszubskiego. W latach 1590 - 1834 pracowały tu siostry benedyktynki. Po wojnie klasztor przekazano znów benedyktynkom z Wilna. Wnętrze gotyckiego kościoła bogate jest w cenne zabytki (gotycka pieta i relikwiarz z XV wieku, barokowy ołtarz itp.).

Pierwszy kościół w Swarzewie powstał już w 1421 roku. Obecny, neogotycki zbudowany został w latach 1877 - 80. Od XVI w. kościół stał się miejscem pielgrzymek maryjnych, gdy wg legendy znaleziono tu cudowną figurę Madonny z Dzieciątkiem (z XV w.), wyrzuconą z kościoła w Helu. Matkę Boską Królową Morza i Opiekunkę rybaków koronowano w 1937. Pielgrzymki i odpusty odbywają się tu dwukrotnie w roku - na MB Szkaplerznej w niedzielę 16 lipca (rybacy), na MB Siewnej - w niedzielę po 8 września (rolnicy). Miejsce znalezienia figurki - to obecnie kapliczka z cudowną studzienką.

Na początku XV wieku powstał pierwszy kościół w Helu, również pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Od 1525 roku stał się świątynią luterańską. W czasie wojny zniszczony, potem odbudowany, jest obecnie siedzibą Zbiorów Muzeum Rybołówstwa.

W Jastarni pierwszą budowlę kultu religijnego - niewielką kapliczkę - ufundowała w 1750 roku Urszula Przebendowska - właścicielka dóbr rzucewsko - wejherowskich. W latach 1836 - 1932 stał tu drewniany kościółek rybacki, a później obecny murowany.

Wszystkie pozostałe kościoły na terenie parku powstały już w XX wieku (1954 - pw. św. Antoniego w Karwi, 1957 - pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie, 1931 w Kuźnicy, w 1986 w Jastrzębiej Górze i po 1990 w Chałupach).


www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX