Opracowanie treści i foto: Włodzimierz JankowskiOdzyskanie dostępu do Morza

Nie byłoby odzyskania przez Polskę dostępu do morza, ani powrotu Kaszub do Macierzy, gdyby nie prowadzona w XIX w. i później patriotyczna działalność wielu światłych Kaszubów, takich jak:
 • Florian Ceynowa 1817 - 1881 (pierwszy w czasach nowożytnych Kaszeba, głoszący wspólnotę wielkiego historycznego Pomorza),
 • Hieronim Derdowski 1852 - 1902 (autor strof "Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi"),
 • Aleksander Majkowski 1876 - 1938 (lekarz, literat, historyk, twórca ruchu młodokaszubskiego, historii i podwalin literatury kaszubskiej),
 • Antoni Abraham 1869 - 1923 - (zwany "królem kaszubskim", wojownik o polskość i niepodległość Kaszub, uczestnik Konferencji Wersalskiej.
Mimo, że na Konferencji Wersalskiej w 1919 roku przyznano Polsce niewielki dostęp do morza (od ujścia rzeki Piaśnicy do Gdyni włącznie - ok. 140 km wybrzeża) - dopiero utworzony w styczniu 1920 roku Front Pomorski pod wodzą gen. Józefa Hallera dokonał faktycznego wyzwolenia i przejęcia tych ziem przez Polskę. Symboliczny fakt zaślubin Polski z morzem, dnia 10 lutego 1920 roku nawiązywał do tysiącletnich dziejów Polski nad Bałtykiem oraz do podobnych aktów dokonywanych w przeszłości przez polskich królów, od Bolesława Chrobrego i Krzywoustego począwszy.

Józef Haller
Generał Józef Haller, wrzucając podarowany przez puckich rybaków pierścień w toń Bałtyku wypowiedział znamienne słowa "Oto dziś dzień krwi i chwały! Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim. Naród czuje, że gdy już nie dusi hydra, która dotychczas okręciła mu szyję i piersi ...". Dziś miejsce to upamiętnia historyczny obelisk. Następnego dnia "Błękitny Generał" udał się do Wielkiej Wsi, aby zobaczyć otwarte morze. Tu odbył z rybakami mały rejs na kutrze "Gwiazda Morza".
Historia i kultura
Osadnictwo pradziejowe

Pierwsze ślady gromad ludzkich na wybrzeżu i obszarze Parku pochodzą sprzed 9 tys. lat przed Chrystusem. Zasiedlenie tych terenów odbywało się znacznie później, niż innych częściach Polski, ze względu na dłuższy okres wycofywania się stąd lądolodu. Przybywająca tu ludność pozostawiła po sobie ślady znane jako znaleziska kultur z okresu kamienia: mezo- i neolitu. Ślady te znajdowane są jako pozostałości osad lokalizowane na krawędzi Kęp wysoczyznowych, np. w Ostrowie, w bezpośrednim sąsiedztwie wody.

W okresie 2500 - 1700 przed Chrystusem w strefie brzegowej Zatoki Puckiej pojawiły się ludy koczownicze zajmujące się rybołówstwem i polowaniem na foki. Znana jest osada neoliczna łowców fok koło Rzucewa (tzw. kultura rzucewska).
Szereg śladów po dawnych osadach stanowią cmentarzyska tzw. grobów skrzynkowych (np. z okolic Tupadeł, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłapowa).
Pierwsze stałe osady zaczęły powstawać w okresie brązu. Zamieszkująca je ludność zajmowała się już w dużej mierze hodowlą i uprawą ziemi, lecz rybołówstwo i łowiectwo nadal odgrywały dużą rolę. Ślady tych grup osadniczych zaliczane są do kultury łużyckiej.

Kolejna epoka związana z wykorzystaniem rud żelaza rozpoczęła się na naszych obszarach ok. 400 r. przed Chrystusem. Centrum wykształconej w tym okresie kultury (oksywskiej), obejmującej teren całego Parku - znajdowało się na Kępie Oksywskiej. Od tego okresu datuje się też początek żywych kontaktów ludności Pomorza z Imperium Rzymskim (okres lateński). W tym czasie rozpoczęły się również próby zasiedlenia Półwyspu Helskiego - znane są ślady osad z przełomu er w dzisiejszej Jastarni i Juracie.


Średniowiecze

Z okresu wczesnośredniowiecznego charakteryzującego się rozwojem centrów plemiennych pochodzą grodziska - znane dziś jako tzw. Góry Zamkowe. Jedną z największych jest Góra Zamkowa nad Jeziorem Żarnowieckim. W okresie średniowiecza nastąpił rozwój całego regionu nadmorskiego. Różne tereny nadawane były rycerzom za zasługi przez książąt pomorskich lub przez komturów krzyżackich. Rycerze ci zakładali lub lokowali osady wiejskie, które dzieliły pomiędzy sobą poszczególne terytoria (np. Karwia, Chłapowo, Tupadły) . Właściciele gruntów i wsi często się zmieniali. Trafiały one z rąk prywatnych do zgromadzeń zakonnych (np. Żarnowiec - najpierw do cystersów oliwskich w 1215, potem cysterkom miejscowym - 1246, potem benedyktynom - 1589, Celbowo, Smolno - własność cystersów, Osłonino - sprzedane Kartuzom - 1417). Część terenów trafiła w skład majątków magnackich (np. Krokowa - ród von Krockow, Karwieńskie Błota, Rzucewo - ród Wejherów), a część stawała się własnością królów włączoną w skład starostw (np. gród Puck, Mrzezino, Wielka Wieś) . Ogólnie biorąc - cały układ osadniczy obszaru zaczął kształtować się w X - XI w, a proces ten trwał w największym nasileniu przez pierwsze 500 lat. Pierwsze wzmianki o tutejszych miejscowościach są następujące:
 • VI - X w - osada i duży port dawnego Pucka
 • 1145 - gród w Pucku
 • 1178 - Mrzezino
 • 1198 - Hel (ballen)
 • 1215 - Żarnowiec
 • 1270 - Smolno
 • 1274 - Karwia
 • 1277 - Dębki
 • 1284 - Veloves (Wielka Wieś)
 • 1285 - Krokowa
 • 1292 - Karwieńskie Błota
 • 1298 - Celbowo
 • 1325 - Strzelno
 • 1340 - Swarzewo
 • 1359 - Rozewie
 • 1366 - Osłonino
 • 1376 - Chłapowo
 • 1378 - Jastarnia
 • 1380 - Rzucewo
 • 1381 - Ostrowo
 • 1400 - Tupadły
 • 1437 - Białogóra
 • 1570 - Kuźnica
 • 1589 - Rewa


www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX