Opracowanie treści i foto: Włodzimierz Jankowski

Poza omówionymi, można próbować obejrzeć zbiory zgromadzone w Osłoninie (p. Garstkowiak), klasztorze s. Benedyktynek w Żarnowcu i w Izbie Tradycji przedsiębiorstwa "Szkuner" we Władysławowie Poza granicami powiatu puckiego, jednak stanowiąc filię Muzeum w Pucku - znajduje się skansen w Nadolu - prezentujący wygląd i wyposażenie zagrody gburskiej (kaszubskiego rolnika).
Ekspozycje muzealne
EKSPOZYCJE MUZEALNE

Wiele faktów, informacji i danych o przyrodzie, krajobrazie, dziejach i kulturze tego terenu zawierają ekspozycje muzealne znajdujące się w różnych miejscowościach Parku. Należy tu wymienić: Muzeum Ziemi Puckiej oraz zbiory muzealne A. Budzisza w Pucku, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Chatę Rybacką i Muzeum Rybackie w Jastarni, Muzeum Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz Centrum Pamięci gen. Józefa Hallera i Błękitnej Armii we Władysławowie, Muzeum Latarnictwa w Rozewiu, Izba muzealna w Rzucewie, Muzeum Społeczne oraz Izba muzealna zamkowa w Krokowej.

NPK
Muzeum Ziemi Puckiej posiada dwa obiekty ekspozycyjnej. W siedzibie - w rynku (Pl. Wolności) znajdują się eksponaty ilustrujące historię miasta Pucka i regionu - od pradziejów do czasów nowożytnych. Drugim obiektem jest budynek dawnego szpitalika miejskiego z XVIII wieku (przy ul. Wałowej) i Kuźni. Zgromadzone eksponaty ilustrują zwyczaje i codzienne życie ludności kaszubskiej oraz prezentują tradycyjną medycynę ludową i rzemiosło kowalskie.
Zbiory muzealne A Budzisza obejmują najróżniejsze eksponaty związane z szeroko pojętą tematyką morską i rybacką. Mogą być przejściowe problemy związane z możliwością ich obejrzenia.

Muzeum w Helu stanowi Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Zlokalizowane jest w XV wiecznym kościele gotyckim i obejmuje zbiory związane z historią rybactwa i rybołówstwa morskiego, w tym duży zbiór łodzi.

NPK Chata Rybacka w Jastarni - (ul. Rynkowa 8), to mini muzeum dokumentujące codzienne życie rybaków z Półwyspu, podobnie jak zbiory Muzeum Rybackiego przy ul. Mickiewicza 115.

Muzeum NPK obejmuje kilka ekspozycji: Salę Bałtycką, drzewa i krzewy Parku, świat zwierzęcy, kultura kaszubska na tle przyrody (ul. Morska 6). Centrum Pamięci gen. Józefa Hallera i Błękitnej Armii (otwarte 10 lutego 2000) obejmuje zbiory tzw. halerianów związanych z osobą generała i kontekstem historycznym lat 1914-45.

Muzeum Latarnictwa w Rozewiu - to również Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ekspozycja tutejsza dotyczy historii i tradycji latarnictwa morskiego na świecie i w Polsce. Obok różnych sprzętów jest tu niewielki zbiór pamiątek związanych z osobą bywającego tu przed wojną pisarza - Stefana Żeromskiego.

Izba muzealna w Rzucewie - ilustruje stan pałacu w k. XIX wieku z czasów rodu von Below i jego późniejsze dzieje, do momentu obecnych właścicieli p. p. Marciniak.

Muzeum Społeczne w Krokowej - obejmuje ekspozycje zbiorów ilustrujących dzieje szkolnictwa na Kaszubach, zmiany granic politycznych i historię najnowszą - dramatyzm II wojny światowej. Izba muzealna na zamku poświęcona jest dziejom rodziny von Krockow. Godne obejrzenia są też wnętrza: sala balowa, płyta nagrobkowa, piece itp.www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX