Opracowanie treści i foto: Włodzimierz JankowskiZabytkowe aleje

Gmina Kosakowo
 • Aleja z 200 letnich lip i jesionów o długości ok. 1 km
  Mosty - Mechelinki

Miasto Puck
 • Aleja bukowa na odcinku port jachtowy - Rozgard
 • Przydrożna aleja lipowa, ul. Wejherowska

Gmina Puck
 • Aleja lipowa na odcinku Rzucewo - Osłonino

 • Na długości ok. 400 m - 4 rzędowa, pozostałe 900 m, dwurzędowa - ok. 300 starych drzew, w tym ok. 260 lip.


Ekspozycje muzealne
Obiekty historyczno - kulturowe


Parki i założenia parkowe

Gmina Jastarnia
 • Ogród krajobrazowy i sportowy przy Hotelu "Bryza" w Juracie
 • Ogród ozdobny przy Hotelu "Neptun" w Juracie.
 • Założenie ogrodowe przy kempingu caravanning w Juracie

Gmina Kosakowo
 • Pozostałości parku przy dworze w Mostach.

Gmina Krokowa
 • Park podworski - Słuchowo,
  Ślady dawnej kompozycji. W parku 4 pomniki przyrody
 • Ogród ozdobno - użytkowy w Prusiewie
  W obecnym układzie przestrzennym z pocz. XX w. Element zespołu dworsko - parkowego. W parku 5 pomników przyrody. Dęby stożkowe, buk odm. czerwonolistna, glicznia pospolita, orzech włoski.
 • Ogród użytkowy z pocz. XIX w. I ogród ozdobny (2,02 ha) z pocz. XX w. - część zespołu dworsko - parkowego w Żarnowcu.
  (Cyprysik groszkowy, świerk kaukaski, kasztanowiec biały) Dwór z przełomu XIX/XX w. Budynki gospodarcze z pocz. XX w.
 • Ogród Klasztorny z częścią ozdobną i użytkową (Wirydarz) w średniowiecznym zespole klasztoru s Cysterek w Żarnowcu.
  Wirydarz z XIV w, cmentarz XIV/XV w., kościół i klasztor z XII w. Przebudowany XIX i XX w.
 • Park w zespole dworsko - pałacowym Glinki.
 • Ogród zamkowy - część zespołu pałacowo - parkowego (2,5 ha) w Krokowej.
  Zachowany fragment ogrodu włoskiego z XVII w., ok. 1784 r. założono ogród krajobrazowy, którego układ przestrzenny zachował się w części ograniczonej fosą.
  W Parku 3 pomniki przyrody. Część dzika. (platany, katalpa, magnolia, miłorząb, żywotnik olbrzymi, jodła kaukaska, ambrowiec amerykański). Zamek z końca XVIII w. Z dziedzińcem wewnętrznym, fosa. Neogotycka wieżyczka ok. 1850. Zespół zabudowań folwarcznych.
 • Tyłowo - Parki o planowanym statusie parku wiejskiego.
 • Parszkowo - Parki o planowanym statusie parku wiejskiego.
 • Park w Sulicicach (3,12 ha)
  Park o swobodnej kompozycji przy dworze z końca XIX w. (kasztanowiec biały, buk odm. czerwonolistna, pałac z II poł. XIX w., obora z końca XIX, stodoła z pocz. XX w.
 • Ogród krajobrazowy z poł. XIX w zespole pałacowo - parkowym w Kłaninie.
  Pałac z przeł. XIX/XX w. Domek ogrodniczy z pocz. XX zabudowania gospodarcze. W parku 7 pomników przyrody i cenne egzorty. (platan, kasztan jadalny, klon palmowy). Sosna japońska, miłorząb, świerki: kaukaski, biały, sitkajski, ajariski, cyprysik groszkowy szpikowaty natkajski, jodła Danglasa, jodła biała i kaukaska, żywotnikowiec japoński, lipa srebrzysta, dąb czerwony odmiana wieloowocowa.

Gmina Puck
 • Mały park w Leśniewie, planowany jako wiejski.
 • Park podworski w Radoszewie należący do dworu, obecnie nieistniejący, planowany jako park wiejski.
 • Park krajobrazowy z połowy XIX w. - element założenia pałacowo-parkowego w Starzyńskim Dworze
  (kasztanowiec biały, jesion wyniosły odmiana zwisająca, buk zwyczajny odmiana miedziana, platan. Kaplica pocysterska - połowa XVI wieku, kaplica grobowa połowa XIX wieku, zabudowania gospodarcze, stary cmentarz, resztki fundamentów pałacu.
 • Park w Łebczu w założeniu dworsko parkowym.
  Dwór z połowy XIX wieku, budynki inwentarskie i gospodarcze ( cis pospolity - 4 szt.).
 • Park - element zespołu dworsko-parkowego w Celbowie
  W parku pomniki przyrody (dąb czerwony, jodła, kasztanowiec biały, kasztan jadalny, robinia, orzech czarny) jesion wyniosły odmiana zwisająca, dąb błotny, jawor odmiany Leopolda, klon jesionolistny odmiany pstrej białej, jodła jednobarwna, pustokrężnik różnobarwny, lilak Swegincowa. Pałac - połowa XIX wieku, dom stangreta, dom zarządcy, kuźnia, obora, owczarnia, turbina wodna itd.
 • Ogród krajobrazowy z 2 polowy XIX wieku i ogród ozdobny z początku XX wieku w zespole pałacowo-ogrodowym w Sławutówku.
  Dwa stawy i rzeka Gizdepka. (buk odmiany czerwonolistna, jesion wyniosły odmiana zwisająca, świerk o ciekawym kształcie.
  Pałac 1920 rok, zabudowa gospodarcza, domek z początku XX wieku.
 • Ogród barokowy z XVIII w, ogród krajobrazowy z II poł. XIX w , w zespole zamkowo - ogrodowym w Rzucewie (3,37 ha).
  (platan, wejmutka, kasztan jadalny, buk odm. czerwonolistna, sosna czarna). Zamek 1840 - 45 r., zabudowania gospodarcze XIX (domek myśliwski, spichrze, obora, stajnia, chlewnia, stodoła, kaplica grobowa - 1850 r. Bud. W stylu łudorów wg projektu Stiilera, wzniesiony na miejscu zniszcz. Wejherowskiego Dworu własności Wejherów, Radziwiłłów, Sobieskich, Przebendowskich, Keyserlingków, von Belov).
 • Ogród kwaterowy z II poł. XIX w., w zespole dworsko - pałacowym w Osłoninie
  (wejmutka, jesion pensylwański, robinia, platan). Dwór - pocz. XX w. zabudowania gospodarcze.
 • Park - element zespołu pałacowo-parkowego w Celbówku z końca XIX w.
  Ogród ozdobny z drzewami pomnikowymi, stawem, żywopłotem grabowym i pomnikowym bukiem. (kasztanowiec biały, jedlica Danglasa, modrzew europ., robinia). Pałacyk z 1885 r., dom ogrodnika, budynki gospodarcze.

Miasto Puck
 • Park im. Feliksa Nowowiejskiego o charakterze leśnym obok portu jachtowego (buczyna).

Miasto Władysławowo
 • Park przyrodniczy o charakterze leśnym z przystankami edukacyjnymi.
 • Park na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. (świerki kłujące odm. srebrzystej).
 • Zieleń o charakterze parkowo - ogrodowym na posesji Hallerówki.


www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX