Opracowanie treści i foto: Włodzimierz Jankowski


Polska w przeciągu swych dziejów wielokrotnie uzyskiwała i traciła dostęp do morza. Jednak począwszy od pierwszych Piastów przez wszystkie późniejsze okresy - Bałtyk odgrywał ważną rolę w życiu wszystkich Polaków, ale szczególnie - dla żyjących tutaj Kaszubów.

Odzyskany w 1920 r. fragment wybrzeża prawie pokrywał się z dzisiejszymi granicami Parku (bez Gdyni). Już wtedy zarówno naukowcy, jak i krajoznawcy dostrzegali potrzebę zachowania tego obszaru i objęcia go ochroną. Te postulaty zrealizowane zostały jednak dopiero 58 lat później - w 1978 roku. Utworzony wówczas został IV park krajobrazowy w Polsce (po Suwalskim, Wigierskim i Mazurskim).

Granice NPK przebiegają przez obszary wszystkich gmin tworzących utworzony tu niedawno powiat pucki, oraz przez Zatokę Pucką.

Wstęp
Przedstawiamy Państwu Nadmorski Park Krajobrazowy. Jest to teren szczególny, niezwykle atrakcyjny i zadziwiający bogactwem licznych elementów przyrodniczych oraz historycznych, kulturowych i wypoczynkowych. Na jego charakterystyczne cechy wpłynęło łączne oddziaływanie trzech żywiołów: ziemi, wody i powietrza.

Krajobrazy i przyroda tego obszaru ukształtowała się w przeciągu ostatnich 10 tysięcy lat, po ustąpieniu lodowca. Z pewnością ówczesny kształt linii brzegowej znacznie różnił się od dzisiejszego, jednak i dzisiaj dostrzegamy tu te same procesy, które wciąż kształtują wygląd naszego wybrzeża:

- cofanie się wysokich, klifowych brzegów na skutek podmywania i obrywów (abrazja),
- usypywanie piaszczystych mierzei i wydm,
- nanoszenie namułów u ujść rzecznych i powstawanie niskich, zabagnionych brzegów łąkowych (akumulacja),

Teren Parku i jego otuliny jest atrakcyjny przez wszystkie cztery pory roku.
Niezwykłe składniki flory i fauny, interesujące ekosystemy (od łąk podwodnych do wydm i klifów), zabytki historyczne, przejawy kultury Kaszubów, trasy wycieczkowe - to tylko niektóre z elementów przyciągających i zaspokajających zainteresowania wciąż wzrastającej liczby przyjezdnych.


www.polwysep.pl    © 2003 SEMWIT / StudioFX